Convocatoria 2017: Premio Nacional de DH Don Sergio Méndez Arceo - comentarios